gymarkiv.sdu.dk - /Gymnasiepaedagogik/1775-1849/Dansk/


[To Parent Directory]

7/30/2009 3:55 PM 20386861 Barfod, Frederik.Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle til Brug såvel i Skolen som i Huset Kbh. 1836.pdf
7/30/2009 3:56 PM 18769531 Borgen, V.A. Vejledning til affattelse af udarbejdelser i modersmålet. Kbh. 1840.pdf
7/30/2009 3:56 PM 2503215 Fuglsang, N.S. Oversættelses Prøver af et udgivende Forsøg over Rhetorik. Kbh. 1816.pdf
7/30/2009 3:56 PM 32681865 Gellert C.F. Breve tilligemed en praktisk afhandling om den gode samg i breve. Kbh. 1762.pdf
7/30/2009 3:56 PM 2382788 Guldberg, Ove Høegh. Prisskrift. Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber. Kbh. 1771.pdf
7/30/2009 3:56 PM 2581647 Ingerslev, C.F. Om vore lærde skoler og examen artium. Randers 1836.pdf
7/30/2009 3:58 PM 999798 Lange Frederik. Brudstykke af en Almindelig Grammatik. Kbh. 1838.pdf
7/30/2009 3:58 PM 2011205 Molbech,C. Et Reise-Brev til Hr. Magister M. Hammerich. Kbh. 1848.pdf
7/30/2009 3:58 PM 22325312 Nissen, N.Lang. Grundtræk af dansk Sproglære. Kbh. 1808.pdf
7/30/2009 3:58 PM 5535517 Petersen, N. Dansk Orddannelseslære. Odense 1826.pdf
7/30/2009 3:58 PM 13875050 Rahbek, K.L. Om den danske stil. Kbh.1802.pdf
7/30/2009 3:58 PM 31435622 Rask, Rasmus. Forsøg til en videnskabelig dansk Retskrivningslære med Hensyn til Stamsproget og Nabosproget. Kbh. 1826.pdf
7/30/2009 3:59 PM 18190886 Rask, Rasmus. Oldnordisk Læsebog. Kbh. 1832.pdf
7/30/2009 3:59 PM 24432907 Rosted, Jak. Forsøg til en rhetorik. Bergen 1810.pdf
7/30/2009 3:59 PM 15380721 Sagen, Lyder. Dansk stilebog. Bergen 1811.pdf
7/30/2009 3:59 PM 4800018 Schleger, Johan Henrich. Afhandling om det Danske Sprogs Fordeele og Mangler. Kbh. 1763.pdf
7/30/2009 3:59 PM 17561665 Thorsten, C.A. Historisk udsigt over den danske litteratur indtil 1814. Kbh. 1839.pdf
7/30/2009 3:59 PM 13411270 Wegener, C.F. Opg. til Danske Udarbejdelser i de lærde Skolers øverste kl. Kbh. 1817.pdf
7/30/2009 3:59 PM 988795 Wolle, E. Om Opgaver til Udarbeidelse i Modersmaalet ved Examen artium og de udvidede Skolers Afgangsexamen. Viborg 1847.pdf